Kepastian Kemungkinan


Terang
Gelap
Abu-abu
Gelap
Terang
Gelap
Berharap terang
Abu-abu
Hampir terang
Duduk, bersimpuh, menangis, merengek, mengemis
Pada Nya...
Pada sang penguasa absolut tanpa cela
Terpercaya
Tak pernah dusta
Sungguh jual beli ini tiada satupun sengsara
Percaya
Berharap terang 
Semoga Terang
Aamiin

dhita Yogyakarta, H-9 to 11

Comments